💡BLACK FRIDAY IS ON!

מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

💡BLACK FRIDAY IS ON!

מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

💡BLACK FRIDAY IS ON!

מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

💡BLACK FRIDAY IS ON!

מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

💡BLACK FRIDAY IS ON!

מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

💡BLACK FRIDAY IS ON!

מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

💡BLACK FRIDAY IS ON!

מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

💡BLACK FRIDAY IS ON!

מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

💡BLACK FRIDAY IS ON!

מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

💡BLACK FRIDAY IS ON!

מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

💡BLACK FRIDAY IS ON!

מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

💡BLACK FRIDAY IS ON!

מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

💡BLACK FRIDAY IS ON!

מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

‏💡BLACK FRIDAY IS ON!
מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

כל מוצרי גולד ליין ללא מע״מ* בסניפי מקס!!!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

*הנחה אפקטיבית 14.53%
*המבצע לא חל בסניף אילת | בסניף אילת תינתן 20% הנחה 😱😱😱#
‏#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

💡BLACK FRIDAY IS ON!

מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

💡BLACK FRIDAY IS ON!

מתחילים עם טירוף בלאק פריידי בסניפי MAX
מגוון מבצעים שווים מחכים לכם!

בתוקף בין התאריכים 25-28/11/21 | הרשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת | המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים

#blackfriday #maxfriday #maxstock_israel #maxstock
...

חג חנוכה מתקרב

ויש לנו הרבה אור ושמחה להפיץ אליכם!

סניפי MAX ערוכים ומוכנים עם מגוון ע-נ-ק של מוצרים לחנוכה:

חנוכיות, סביבונים, מדבקות, מוצרי יצירה ועוד!!!

#חנוכה #חנוכה2021

המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
...

חג חנוכה מתקרב

ויש לנו הרבה אור ושמחה להפיץ אליכם!

סניפי MAX ערוכים ומוכנים עם מגוון ע-נ-ק של מוצרים לחנוכה:

חנוכיות, סביבונים, מדבקות, מוצרי יצירה ועוד!!!

#חנוכה #חנוכה2021

המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
...

חג חנוכה מתקרב

ויש לנו הרבה אור ושמחה להפיץ אליכם!

סניפי MAX ערוכים ומוכנים עם מגוון ע-נ-ק של מוצרים לחנוכה:

חנוכיות, סביבונים, מדבקות, מוצרי יצירה ועוד!!!

#חנוכה #חנוכה2021

המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
...

חג חנוכה מתקרב

ויש לנו הרבה אור ושמחה להפיץ אליכם!

סניפי MAX ערוכים ומוכנים עם מגוון ע-נ-ק של מוצרים לחנוכה:

חנוכיות, סביבונים, מדבקות, מוצרי יצירה ועוד!!!

#חנוכה #חנוכה2021

המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
...

חג חנוכה מתקרב

ויש לנו הרבה אור ושמחה להפיץ אליכם!

סניפי MAX ערוכים ומוכנים עם מגוון ע-נ-ק של מוצרים לחנוכה:

חנוכיות, סביבונים, מדבקות, מוצרי יצירה ועוד!!!

#חנוכה #חנוכה2021

המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
...

חג חנוכה מתקרב

ויש לנו הרבה אור ושמחה להפיץ אליכם!

סניפי MAX ערוכים ומוכנים עם מגוון ע-נ-ק של מוצרים לחנוכה:

חנוכיות, סביבונים, מדבקות, מוצרי יצירה ועוד!!!

#חנוכה #חנוכה2021

המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
...

חג חנוכה מתקרב

ויש לנו הרבה אור ושמחה להפיץ אליכם!

סניפי MAX ערוכים ומוכנים עם מגוון ע-נ-ק של מוצרים לחנוכה:

חנוכיות, סביבונים, מדבקות, מוצרי יצירה ועוד!!!

#חנוכה #חנוכה2021

המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
...

חג חנוכה מתקרב

ויש לנו הרבה אור ושמחה להפיץ אליכם!

סניפי MAX ערוכים ומוכנים עם מגוון ע-נ-ק של מוצרים לחנוכה:

חנוכיות, סביבונים, מדבקות, מוצרי יצירה ועוד!!!

#חנוכה #חנוכה2021

המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
...

חג חנוכה מתקרב

ויש לנו הרבה אור ושמחה להפיץ אליכם!

סניפי MAX ערוכים ומוכנים עם מגוון ע-נ-ק של מוצרים לחנוכה:

חנוכיות, סביבונים, מדבקות, מוצרי יצירה ועוד!!!

#חנוכה #חנוכה2021

המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
...

חג חנוכה מתקרב

ויש לנו הרבה אור ושמחה להפיץ אליכם!

סניפי MAX ערוכים ומוכנים עם מגוון ע-נ-ק של מוצרים לחנוכה:

חנוכיות, סביבונים, מדבקות, מוצרי יצירה ועוד!!!

#חנוכה #חנוכה2021

המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
...

חג חנוכה מתקרב

ויש לנו הרבה אור ושמחה להפיץ אליכם!

סניפי MAX ערוכים ומוכנים עם מגוון ע-נ-ק של מוצרים לחנוכה:

חנוכיות, סביבונים, מדבקות, מוצרי יצירה ועוד!!!

#חנוכה #חנוכה2021

המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
...

חג חנוכה מתקרב

ויש לנו הרבה אור ושמחה להפיץ אליכם!

סניפי MAX ערוכים ומוכנים עם מגוון ע-נ-ק של מוצרים לחנוכה:

חנוכיות, סביבונים, מדבקות, מוצרי יצירה ועוד!!!

#חנוכה #חנוכה2021

המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
...

חג חנוכה מתקרב

ויש לנו הרבה אור ושמחה להפיץ אליכם!

סניפי MAX ערוכים ומוכנים עם מגוון ע-נ-ק של מוצרים לחנוכה:

חנוכיות, סביבונים, מדבקות, מוצרי יצירה ועוד!!!

#חנוכה #חנוכה2021

המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
...

חג חנוכה מתקרב

ויש לנו הרבה אור ושמחה להפיץ אליכם!

סניפי MAX ערוכים ומוכנים עם מגוון ע-נ-ק של מוצרים לחנוכה:

חנוכיות, סביבונים, מדבקות, מוצרי יצירה ועוד!!!

#חנוכה #חנוכה2021

המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
...

חג חנוכה מתקרב

ויש לנו הרבה אור ושמחה להפיץ אליכם!

סניפי MAX ערוכים ומוכנים עם מגוון ע-נ-ק של מוצרים לחנוכה:

חנוכיות, סביבונים, מדבקות, מוצרי יצירה ועוד!!!

#חנוכה #חנוכה2021

המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
...

מיקי ומיני אופים לכם משהו...
סט כפפה ותחתית לאפיה של דיסני במחלקת מטבח ואפיה
עכשיו בסניפי MAX!
...

מיקי ומיני אופים לכם משהו...
סינר לאפיה ובישול של דיסני במחלקת מטבח ואפיה
עכשיו בסניפי MAX!
...


כאן קונים בכיף רשת החנויות הגדולה והזולה בישראל.
הרשת מתפרשת על פני 50 סניפים ברחבי הארץ ומחזיקים במגוון של מעל 10,000 פריטים בכל סניף.
כאשר כל מה שמשותף לכל הפריטים - הינו מחירם הזול.