חגיגת פסח במקס!
הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

חגיגת פסח במקס!
הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

חגיגת פסח במקס!
הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

חגיגת פסח במקס!
הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

חגיגת פסח במקס!
הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

חגיגת פסח במקס!
הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

חגיגת פסח במקס!
הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

חגיגת פסח במקס!
הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

חגיגת פסח במקס!
הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

חגיגת פסח במקס!
הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

חגיגת פסח במקס!
הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

חגיגת פסח במקס!
הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

חגיגת פסח במקס!
הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

חגיגת פסח במקס!
הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

חגיגת פסח במקס!
הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
‏#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

הסניפים התמלאו במוצרים מושלמים לחג, לאירוח ולבית
וזו ההזדמנות האחרונה להתחדש
לפני שהמלאי אוזל!

תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!

שימו לב כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים

#מקסכאןקוניםבכיף
#maxstock #max #maxyourhome #מקסמעצביםליאתהבית #מקסמעצביםלכםאתהבית #מקסמחדשיםליאתהבית #מקסמחדשיםלכםאתהבית #מקס_סטוק_או_לא_להיות #מקס_סטוק
...

דמיינו שאתם פותחים את המקרר,

והוא כל כך מסודר שאתם רואים הכל!

כלום לא נעלם שם מאחורה,

וזה כל כך מסודר!!
רוצים גם? מצוין!

כי הארגוניות של מקס למקרר בדיוק הגיעו לסניפים!
...

דמיינו שאתם פותחים את המקרר,

והוא כל כך מסודר שאתם רואים הכל!

כלום לא נעלם שם מאחורה,

וזה כל כך מסודר!!
רוצים גם? מצוין!

כי הארגוניות של מקס למקרר בדיוק הגיעו לסניפים!
...

דמיינו שאתם פותחים את המקרר,

והוא כל כך מסודר שאתם רואים הכל!

כלום לא נעלם שם מאחורה,

וזה כל כך מסודר!!
רוצים גם? מצוין!

כי הארגוניות של מקס למקרר בדיוק הגיעו לסניפים!
...

דמיינו שאתם פותחים את המקרר,

והוא כל כך מסודר שאתם רואים הכל!

כלום לא נעלם שם מאחורה,

וזה כל כך מסודר!!
רוצים גם? מצוין!

כי הארגוניות של מקס למקרר בדיוק הגיעו לסניפים!
...

דמיינו שאתם פותחים את המקרר,

והוא כל כך מסודר שאתם רואים הכל!

כלום לא נעלם שם מאחורה,

וזה כל כך מסודר!!
רוצים גם? מצוין!

כי הארגוניות של מקס למקרר בדיוק הגיעו לסניפים!
...

דמיינו שאתם פותחים את המקרר,

והוא כל כך מסודר שאתם רואים הכל!

כלום לא נעלם שם מאחורה,

וזה כל כך מסודר!!
רוצים גם? מצוין!

כי הארגוניות של מקס למקרר בדיוק הגיעו לסניפים!
...

‎‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2021 🎊#פורימקס2021 #purimax2021
‎#פוריםאחדביום

‎ילדות שאוהבות נסיכות
‎בנים ובנות שאוהבים לוחמי אש ושוטרים/ות
‎בנות שהן פיראטיות ולוחמות
‎או בנים שאוהבים אגדות
‎תנו לקטנטנים שלכם לחלום כל מה שבא להם להיות

‎שימו ♥️ כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים התמונה להמחשה בלבד

‎#תחפושת_משותפת #תחפושת_זוגית #תחפושת_משפחתית
#disneyisrael
‎#תחפושת #תחפושתמותאמת #תחפושתתואמת #כיפהאדומה #כיפהאדומהוהזאב #כיפהאדומהוהצייד #אנשיהמערות #אלאדין #מקס_ישראל #maxisrael #ילדיםמתחפשים #תחפושתמשפחתית
‎‏#max_stock_israel
‎‏#max_israel
‎#תחפושותמעוצבות #תחפושתזוגית #תחפושתמשותפת #לוחםמגב #מסתערבים #בולשת#חבלןמשטרה #חיילקומנדו
...

‎‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2021 🎊#פורימקס2021 #purimax2021
‎#פוריםאחדביום

‎ילדות שאוהבות נסיכות
‎בנים ובנות שאוהבים לוחמי אש ושוטרים/ות
‎בנות שהן פיראטיות ולוחמות
‎או בנים שאוהבים אגדות
‎תנו לקטנטנים שלכם לחלום כל מה שבא להם להיות

‎שימו ♥️ כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים התמונה להמחשה בלבד

‎#תחפושת_משותפת #תחפושת_זוגית #תחפושת_משפחתית
#disneyisrael
‎#תחפושת #תחפושתמותאמת #תחפושתתואמת #כיפהאדומה #כיפהאדומהוהזאב #כיפהאדומהוהצייד #אנשיהמערות #אלאדין #מקס_ישראל #maxisrael #ילדיםמתחפשים #תחפושתמשפחתית
‎‏#max_stock_israel
‎‏#max_israel
‎#תחפושותמעוצבות #תחפושתזוגית #תחפושתמשותפת #לוחםמגב #מסתערבים #בולשת#חבלןמשטרה #חיילקומנדו
...

‎‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2021 🎊#פורימקס2021 #purimax2021
‎#פוריםאחדביום

‎ילדות שאוהבות נסיכות
‎בנים ובנות שאוהבים לוחמי אש ושוטרים/ות
‎בנות שהן פיראטיות ולוחמות
‎או בנים שאוהבים אגדות
‎תנו לקטנטנים שלכם לחלום כל מה שבא להם להיות

‎שימו ♥️ כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים התמונה להמחשה בלבד

‎#תחפושת_משותפת #תחפושת_זוגית #תחפושת_משפחתית
#disneyisrael
‎#תחפושת #תחפושתמותאמת #תחפושתתואמת #כיפהאדומה #כיפהאדומהוהזאב #כיפהאדומהוהצייד #אנשיהמערות #אלאדין #מקס_ישראל #maxisrael #ילדיםמתחפשים #תחפושתמשפחתית
‎‏#max_stock_israel
‎‏#max_israel
‎#תחפושותמעוצבות #תחפושתזוגית #תחפושתמשותפת #לוחםמגב #מסתערבים #בולשת#חבלןמשטרה #חיילקומנדו
...

‎‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2021 🎊#פורימקס2021 #purimax2021
‎#פוריםאחדביום

‎ילדות שאוהבות נסיכות
‎בנים ובנות שאוהבים לוחמי אש ושוטרים/ות
‎בנות שהן פיראטיות ולוחמות
‎או בנים שאוהבים אגדות
‎תנו לקטנטנים שלכם לחלום כל מה שבא להם להיות

‎שימו ♥️ כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים התמונה להמחשה בלבד

‎#תחפושת_משותפת #תחפושת_זוגית #תחפושת_משפחתית
#disneyisrael
‎#תחפושת #תחפושתמותאמת #תחפושתתואמת #כיפהאדומה #כיפהאדומהוהזאב #כיפהאדומהוהצייד #אנשיהמערות #אלאדין #מקס_ישראל #maxisrael #ילדיםמתחפשים #תחפושתמשפחתית
‎‏#max_stock_israel
‎‏#max_israel
‎#תחפושותמעוצבות #תחפושתזוגית #תחפושתמשותפת #לוחםמגב #מסתערבים #בולשת#חבלןמשטרה #חיילקומנדו
...

‎‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2021 🎊#פורימקס2021 #purimax2021
‎#פוריםאחדביום

‎ילדות שאוהבות נסיכות
‎בנים ובנות שאוהבים לוחמי אש ושוטרים/ות
‎בנות שהן פיראטיות ולוחמות
‎או בנים שאוהבים אגדות
‎תנו לקטנטנים שלכם לחלום כל מה שבא להם להיות

‎שימו ♥️ כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים התמונה להמחשה בלבד

‎#תחפושת_משותפת #תחפושת_זוגית #תחפושת_משפחתית
#disneyisrael
‎#תחפושת #תחפושתמותאמת #תחפושתתואמת #כיפהאדומה #כיפהאדומהוהזאב #כיפהאדומהוהצייד #אנשיהמערות #אלאדין #מקס_ישראל #maxisrael #ילדיםמתחפשים #תחפושתמשפחתית
‎‏#max_stock_israel
‎‏#max_israel
‎#תחפושותמעוצבות #תחפושתזוגית #תחפושתמשותפת #לוחםמגב #מסתערבים #בולשת#חבלןמשטרה #חיילקומנדו
...

‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2021 🎊#פורימקס2021 #purimax2021
#פוריםאחדביום

ילדות שאוהבות נסיכות
בנים ובנות שאוהבים לוחמי אש ושוטרים/ות
בנות שהן פיראטיות ולוחמות
או בנים שאוהבים אגדות
תנו לקטנטנים שלכם לחלום כל מה שבא להם להיות

שימו ♥️ כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים התמונה להמחשה בלבד

#תחפושת_משותפת #תחפושת_זוגית #תחפושת_משפחתית
#disneyisrael
#תחפושת #תחפושתמותאמת #תחפושתתואמת #כיפהאדומה #כיפהאדומהוהזאב #כיפהאדומהוהצייד #אנשיהמערות #אלאדין #מקס_ישראל #maxisrael #ילדיםמתחפשים #תחפושתמשפחתית
‏#max_stock_israel
‏#max_israel
#תחפושותמעוצבות #תחפושתזוגית #תחפושתמשותפת #לוחםמגב #מסתערבים #בולשת#חבלןמשטרה #חיילקומנדו
...

‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2021 🎊#פורימקס2021 #purimax2021
#פוריםאחדביום

ילדות שאוהבות נסיכות
בנים ובנות שאוהבים לוחמי אש ושוטרים/ות
בנות שהן פיראטיות ולוחמות
או בנים שאוהבים אגדות
תנו לקטנטנים שלכם לחלום כל מה שבא להם להיות

שימו ♥️ כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים התמונה להמחשה בלבד

#תחפושת_משותפת #תחפושת_זוגית #תחפושת_משפחתית
#בת_הים_הקטנה #אריאל #disney #disneyisrael
#תחפושת #תחפושתמותאמת #תחפושתתואמת #כיפהאדומה #כיפהאדומהוהזאב #כיפהאדומהוהצייד #אנשיהמערות #flistons #אלאדין #מקס_ישראל #maxisrael #ילדיםמתחפשים #תחפושתמשפחתית
‏#max_stock_israel
‏#max_israel
#תחפושותמעוצבות #תחפושתזוגית #תחפושתמשותפת #disney #disneyisrael #maxdisney
...

‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2021 🎊#פורימקס2021 #purimax2021
#פוריםאחדביום

ילדות שאוהבות נסיכות
בנים ובנות שאוהבים לוחמי אש ושוטרים/ות
בנות שהן פיראטיות ולוחמות
או בנים שאוהבים אגדות
תנו לקטנטנים שלכם לחלום כל מה שבא להם להיות

שימו ♥️ כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים התמונה להמחשה בלבד

#תחפושת_משותפת #תחפושת_זוגית #תחפושת_משפחתית
#בת_הים_הקטנה #אריאל #disney #disneyisrael
#תחפושת #תחפושתמותאמת #תחפושתתואמת #כיפהאדומה #כיפהאדומהוהזאב #כיפהאדומהוהצייד #אנשיהמערות #flistons #אלאדין #מקס_ישראל #maxisrael #ילדיםמתחפשים #תחפושתמשפחתית
‏#max_stock_israel
‏#max_israel
#תחפושותמעוצבות #תחפושתזוגית #תחפושתמשותפת #disney #disneyisrael #maxdisney
...

‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2021 🎊#פורימקס2021 #purimax2021
#פוריםאחדביום

ילדות שאוהבות נסיכות
בנים ובנות שאוהבים לוחמי אש ושוטרים/ות
בנות שהן פיראטיות ולוחמות
או בנים שאוהבים אגדות
תנו לקטנטנים שלכם לחלום כל מה שבא להם להיות

שימו ♥️ כי המלאי והמגוון עשויים להשתנות בין הסניפים התמונה להמחשה בלבד

#תחפושת_משותפת #תחפושת_זוגית #תחפושת_משפחתית
#בת_הים_הקטנה #אריאל #disney #disneyisrael
#תחפושת #תחפושתמותאמת #תחפושתתואמת #כיפהאדומה #כיפהאדומהוהזאב #כיפהאדומהוהצייד #אנשיהמערות #flistons #אלאדין #מקס_ישראל #maxisrael #ילדיםמתחפשים #תחפושתמשפחתית
‏#max_stock_israel
‏#max_israel
#תחפושותמעוצבות #תחפושתזוגית #תחפושתמשותפת #disney #disneyisrael #maxdisney
...


כאן קונים בכיף רשת החנויות הגדולה והזולה בישראל.
הרשת מתפרשת על פני 50 סניפים ברחבי הארץ ומחזיקים במגוון של מעל 10,000 פריטים בכל סניף.
כאשר כל מה שמשותף לכל הפריטים - הינו מחירם הזול.