‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2020 🎊 #פורימקס 2020

פורים, החג הכי שמח בשנה, אוטוטו מגיע ובסניפי MAX מגוון ע-נ-ק של מוצרים שיהפכו אותו לשמח אפילו יותר! ❥❥ קופסאות פח מעוצבות ב-3 גדלים:
ריבוע - 15*15*6.5 ס"מ
מלבן - 22*16*6 ס"מ
עגול - קוטר 13.6 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר מעוצבת ב-3 גדלים:
13*13*6 ס"מ | בינוני 15*15*7 ס"מ | גדול 17*17*9 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר למשלוח מנות
❥❥ סרטי מתנה בשלל דגמים
❥❥ דליים למשלוח מנות ב-2 גדלים.
❥❥ כוסות מפיות וצלחות חד פעמיות.
#פורימקס #פורימקס2020 #משלוחמנות #קופסתפחמעוצבת #purimax2020
‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2020 🎊 #פורימקס 2020

פורים, החג הכי שמח בשנה, אוטוטו מגיע ובסניפי MAX מגוון ע-נ-ק של מוצרים שיהפכו אותו לשמח אפילו יותר! ❥❥ קופסאות פח מעוצבות ב-3 גדלים:
ריבוע - 15*15*6.5 ס"מ
מלבן - 22*16*6 ס"מ
עגול - קוטר 13.6 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר מעוצבת ב-3 גדלים:
13*13*6 ס"מ | בינוני 15*15*7 ס"מ | גדול 17*17*9 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר למשלוח מנות
❥❥ סרטי מתנה בשלל דגמים
❥❥ דליים למשלוח מנות ב-2 גדלים.
❥❥ כוסות מפיות וצלחות חד פעמיות.
#פורימקס #פורימקס2020 #משלוחמנות #קופסתפחמעוצבת #purimax2020
‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2020 🎊 #פורימקס 2020

פורים, החג הכי שמח בשנה, אוטוטו מגיע ובסניפי MAX מגוון ע-נ-ק של מוצרים שיהפכו אותו לשמח אפילו יותר! ❥❥ קופסאות פח מעוצבות ב-3 גדלים:
ריבוע - 15*15*6.5 ס"מ
מלבן - 22*16*6 ס"מ
עגול - קוטר 13.6 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר מעוצבת ב-3 גדלים:
13*13*6 ס"מ | בינוני 15*15*7 ס"מ | גדול 17*17*9 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר למשלוח מנות
❥❥ סרטי מתנה בשלל דגמים
❥❥ דליים למשלוח מנות ב-2 גדלים.
❥❥ כוסות מפיות וצלחות חד פעמיות.
#פורימקס #פורימקס2020 #משלוחמנות #קופסתפחמעוצבת #purimax2020
ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2020 🎊 #פורימקס 2020

פורים, החג הכי שמח בשנה, אוטוטו מגיע ובסניפי MAX מגוון ע-נ-ק של מוצרים שיהפכו אותו לשמח אפילו יותר! ❥❥ קופסאות פח מעוצבות ב-3 גדלים:
ריבוע - 15*15*6.5 ס"מ
מלבן - 22*16*6 ס"מ
עגול - קוטר 13.6 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר מעוצבת ב-3 גדלים:
13*13*6 ס"מ | בינוני 15*15*7 ס"מ | גדול 17*17*9 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר למשלוח מנות
❥❥ סרטי מתנה בשלל דגמים
❥❥ דליים למשלוח מנות ב-2 גדלים.
❥❥ כוסות מפיות וצלחות חד פעמיות.
#פורימקס #פורימקס2020 #משלוחמנות #קופסתפחמעוצבת #purimax2020
‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2020 🎊 #פורימקס 2020

פורים, החג הכי שמח בשנה, אוטוטו מגיע ובסניפי MAX מגוון ע-נ-ק של מוצרים שיהפכו אותו לשמח אפילו יותר! ❥❥ קופסאות פח מעוצבות ב-3 גדלים:
ריבוע - 15*15*6.5 ס"מ
מלבן - 22*16*6 ס"מ
עגול - קוטר 13.6 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר מעוצבת ב-3 גדלים:
13*13*6 ס"מ | בינוני 15*15*7 ס"מ | גדול 17*17*9 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר למשלוח מנות
❥❥ סרטי מתנה בשלל דגמים
❥❥ דליים למשלוח מנות ב-2 גדלים.
❥❥ כוסות מפיות וצלחות חד פעמיות.
#פורימקס #פורימקס2020 #משלוחמנות #קופסתפחמעוצבת #purimax2020
ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2020 🎊 #פורימקס 2020

פורים, החג הכי שמח בשנה, אוטוטו מגיע ובסניפי MAX מגוון ע-נ-ק של מוצרים שיהפכו אותו לשמח אפילו יותר! ❥❥ קופסאות פח מעוצבות ב-3 גדלים:
ריבוע - 15*15*6.5 ס"מ
מלבן - 22*16*6 ס"מ
עגול - קוטר 13.6 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר מעוצבת ב-3 גדלים:
13*13*6 ס"מ | בינוני 15*15*7 ס"מ | גדול 17*17*9 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר למשלוח מנות
❥❥ סרטי מתנה בשלל דגמים
❥❥ דליים למשלוח מנות ב-2 גדלים.
❥❥ כוסות מפיות וצלחות חד פעמיות.
#פורימקס #פורימקס2020 #משלוחמנות #קופסתפחמעוצבת #purimax2020
‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2020 🎊 #פורימקס 2020

פורים, החג הכי שמח בשנה, אוטוטו מגיע ובסניפי MAX מגוון ע-נ-ק של מוצרים שיהפכו אותו לשמח אפילו יותר! ❥❥ קופסאות פח מעוצבות ב-3 גדלים:
ריבוע - 15*15*6.5 ס"מ
מלבן - 22*16*6 ס"מ
עגול - קוטר 13.6 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר מעוצבת ב-3 גדלים:
13*13*6 ס"מ | בינוני 15*15*7 ס"מ | גדול 17*17*9 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר למשלוח מנות
❥❥ סרטי מתנה בשלל דגמים
❥❥ דליים למשלוח מנות ב-2 גדלים.
❥❥ כוסות מפיות וצלחות חד פעמיות.
#פורימקס #פורימקס2020 #משלוחמנות #קופסתפחמעוצבת #purimax2020
‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2020 🎊 #פורימקס 2020

פורים, החג הכי שמח בשנה, אוטוטו מגיע ובסניפי MAX מגוון ע-נ-ק של מוצרים שיהפכו אותו לשמח אפילו יותר! ❥❥ קופסאות פח מעוצבות ב-3 גדלים:
ריבוע - 15*15*6.5 ס"מ
מלבן - 22*16*6 ס"מ
עגול - קוטר 13.6 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר מעוצבת ב-3 גדלים:
13*13*6 ס"מ | בינוני 15*15*7 ס"מ | גדול 17*17*9 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר למשלוח מנות
❥❥ סרטי מתנה בשלל דגמים
❥❥ דליים למשלוח מנות ב-2 גדלים.
❥❥ כוסות מפיות וצלחות חד פעמיות.
#פורימקס #פורימקס2020 #משלוחמנות #קופסתפחמעוצבת #purimax2020
‏ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2020 🎊 #פורימקס 2020

פורים, החג הכי שמח בשנה, אוטוטו מגיע ובסניפי MAX מגוון ע-נ-ק של מוצרים שיהפכו אותו לשמח אפילו יותר! ❥❥ קופסאות פח מעוצבות ב-3 גדלים:
ריבוע - 15*15*6.5 ס"מ
מלבן - 22*16*6 ס"מ
עגול - קוטר 13.6 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר מעוצבת ב-3 גדלים:
13*13*6 ס"מ | בינוני 15*15*7 ס"מ | גדול 17*17*9 ס"מ ❥❥ קופסאות נייר למשלוח מנות
❥❥ סרטי מתנה בשלל דגמים
❥❥ דליים למשלוח מנות ב-2 גדלים.
❥❥ כוסות מפיות וצלחות חד פעמיות.
#פורימקס #פורימקס2020 #משלוחמנות #קופסתפחמעוצבת #purimax2020
ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2020 🎊#פורימקס 2020 ‎כבר החלטתם למה תתחפשו השנה?! את הפריטים המיוחדים שלנו כבר ראיתם? ‎תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!
‎שימו ❤️ כי המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
‎#טייץ #טייץמטאלי #טייץפדלפון #אוברולנשים #אוברולילדות #בגדיגוף #בגדיגוףילדות
ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2020 🎊#פורימקס 2020 ‎כבר החלטתם למה תתחפשו השנה?! את הפריטים המיוחדים שלנו כבר ראיתם? ‎תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!
‎שימו ❤️ כי המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
‎#טייץ #טייץמטאלי #טייץפדלפון #אוברולנשים #אוברולילדות #בגדיגוף #בגדיגוףילדות
ℙ𝕦𝕣𝕚𝐌𝐀𝐗2020 🎊#פורימקס 2020 ‎כבר החלטתם למה תתחפשו השנה?! את הפריטים המיוחדים שלנו כבר ראיתם? ‎תייגו חברים שישמחו להישאר מעודכנים!
‎שימו ❤️ כי המגוון והמלאי עשויים להשתנות בין הסניפים
‎#טייץ #טייץמטאלי #טייץפדלפון #אוברולנשים #אוברולילדות #בגדיגוף #בגדיגוףילדות

כאן קונים בכיף רשת החנויות הגדולה והזולה בישראל.
הרשת מתפרשת על פני 50 סניפים ברחבי הארץ ומחזיקים במגוון של מעל 10,000 פריטים בכל סניף.
כאשר כל מה שמשותף לכל הפריטים - הינו מחירם הזול.

כאן קונים בכיף רשת החנויות הגדולה והזולה בישראל.
הרשת מתפרשת על פני 50 סניפים ברחבי הארץ ומחזיקים במגוון של מעל 10,000 פריטים בכל סניף.
כאשר כל מה שמשותף לכל הפריטים - הינו מחירם הזול.