סניף 20 MAX מוריה – חיפה – מוצרים עד 20 שקלים בלבד!