סניף מקס נתיבות – נפתח לקהל הרחב

סניף מקס נתיבות – נפתח לקהל הרחב