לקוחות יקרים בתאריך 17/4/18 ערב יום הזיכרון הסניפים ייסגרו בשעה 18:00

לקוחות יקרים בתאריך 18/4/18 יום הזיכרון וערב יום העצמאות  הסניפים ייסגרו בשעה 15:00